Gorn Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


top-tier flag officers

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1

senior flag officers

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1

flag officers

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Rear Admiral LH 333 GBOP 236495 593626 11438 8259 217

commissioned officers

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1

warrant officers

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1

non-commissioned officers

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Petty Officer 1C GORN * STAR GBOP 13334 43718 297 853 18
2 Petty Officer TrumpVirus GBOP 12997 33324 546 1439 27
3 MstChf Petty OFC gr0n CL-13 12508 75005 566 1399 31

crewmen

# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Crewman 1C McCl CL-13 4155 20389 175 393 18
2 Crewman Basic EmporerTrump GBOP 2831 5645 44 446 5
3 Crewman Basic KingTrump GBOP 2323 3727 20 60 1
4 Crewman Basic PinkOctober CL-13 1794 8377 63 372 11
5 Crewman Basic Donald Trump Jr GBOP 1598 4216 43 112 3