Zen’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
MstChf Petty OFC Zen 12 271377 741931 76995 18561 352 36

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
1 12309 104111 1466 1983 45 4
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Warrant Officer Ninjak GALOR 12309 104111 1466 1983 45