Zen’s Scoreboard

MTrek | Federation | Romulan | Klingon | Orion | Gorn | Cardassian | Stats | Dead | Hotlist


All-Time Stats

Rank Name Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
MstChf Petty OFC Zen 12 268725 794089 77411 19016 366 37

Current Fleet

Ships Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl Hrs
1 9657 156269 1882 2438 59 5
# Ship Rank Ship Name Class Gold DmgGvn Bonus DmgRcvd Cfl
1 Chf Warr OFC-3 Ninjak JHADAR 9657 156269 1882 2438 59